Fontos tudnivalók

2017-es évtől a Díjlovas versenyszámban kötelezően bemutatott program: A3


 Aktuális Versenyünk:

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és ló

Nevezés a Versenynaptár menüpontban


 

 

Login Form

 

Országos Amatőr Gyermek Ügyességi és Díjugrató Versenysorozat

Szabályzat

Érvényes 2017 Január 1-től

 

1. Bevezető

A verseny sorozatot elsősorban amatőr, hobbi szinten lovagló 18 év alatti gyermekek részére kívánjuk lebonyolítani, kivéve a díjlovagló és a nyitott kategóriát, ahol nincs korhatár, ugyanakkor a szabályok kialakításánál törekedtünk a magasabb szintű lovas versenyzés alapjait is lerakni.

A kezdő és haladó kategóriában is lehetőséget biztosítunk érdeklődés esetén a korhatár felett, úgynevezett Senior kategóriában. Ebben az esetben az eredmény külön kerül elbírálásra.

 

 

 

2. Résztvevők, részvételi feltételek, előírások

2. 1. Kategóriák:

 

 • Díjlovaglás
 • Kezdő, Kezdő Mini, Kezdő senior
 • Haladó, Haladó senior
 • Mini ugró
 • Nehéz
 • Nyitott
 • Stílus (Nem kötelezően rendezendő)

 

 

A díjlovaglás kategóriában a részvétel korhatár nélküli.

A kezdő, haladó a nevezési korhatár minimum 4 év maximum 18 év a nehéz kategóriában a nevezési korhatár 18 év, a nyitott kategóriában nincs korhatár így 18 éven  felettiek is, indulhatnak. Amelyik évben betölti a versenyző a 18. élet évét, abban az évben végig 18 évesnek számít.

A senior kategória 18éven felett korhatár nélküli.

A kategóriából előre lépni nem kötelező, a kategóriákból visszafelé lépni nem lehet.

A kezdő és haladó kategóriákban a versenyzők csak egy kategóriában indulhatnak.

Kivétel:

1) Kezdő kategória: az év folyamán a kezdő kategóriából egyszer felléphet a lovas a haladó kategóriába, ezt követően tovább versenyezhet a kezdő kategóriában. Éves összetett eredményét csak a kezdő kategóriában elért eredményei adják.

Ha az év folyamán egynél többször versenyez magasabb kategóriában a lovas, úgy a kezdő kategóriában elért eredményeit az éves összetett eredmény számításánál elveszti, és csak a magasabb kategóriában elért eredménye lesz figyelembe véve. A második magasabb kategóriában való indulás után csak a magasabb kategóriában versenyezhet tovább.

2) Haladó kategória: az év folyamán a haladó kategóriából a lovas egyszer indulhat a nehéz kategóriában, ezt követően továbbra is versenyezhet a haladó kategóriában. Az éves összetett eredmény számításánál a haladó kategóriában elért eredményei számítanak. Ha az év folyamán egynél többször versenyez magasabb kategóriában a lovas, úgy a haladó kategóriában elért eredményeit az éves összetett eredmény számításánál elveszti, és csak a magasabb kategóriában elért eredménye lesz figyelembe véve. A második magasabb kategóriában való indulás után csak a magasabb kategóriában versenyezhet tovább.

3) Mini ugró kategória: az év folyamán a haladó kategóriából a lovas egyszer indulhat a mini ugró kategóriában, majd a haladóban versenyezhet tovább. Amennyiben egynél többször ad le nevezést a mini ugró kategóriába, úgy az ügyességi versenyszámban szerzett pontjait elveszti és csak a magasabb kategóriában szerzett pontjait veszik figyelembe a bajnokság során.
A nehéz kategóriában indultak nevezhetnek a nyitott kategóriában is. Rajt-engedély vizsgával rendelkező lovasok nevezése csak versenyen kívül elfogadott.

 

 

Egy versenyző maximum 3 lóval indulhat!

 

Pálya bejárás:

A versenyrendezőnek a versenyszám előtt biztosítania kell a minimum 20 perces pályabejárást.

A pálya bejárás során a versenyzők gyalogosan vehetnek részt . Lovak bent léte engedélyezett lovas nélkül,vezetve a pálya bejárás során, de az akadályokba lovakkal bemenni  TILOS , a versenyzőt és a lovat kizárással büntetjük.

 

Díjlovaglás kategória definíciója:

Célunk a lovaglás alapjainak megszilárdítása. Erre kiváló feladat a MLSZ alapfokú díjlovagló programja (A3).  A díjlovagló program megismerése és elsajátítása felkészíti a versenyzőket a hivatalos rajt-engedély vizsga lehetőségére is. Korhatár nélkül indulhatnak a lovasok, egy versenyző akár több lóval is, rajt-engedély vizsgával rendelkező lovasok is versenyezhetnek.

A versenyszám során maximum 110cm-es lovagló pálca használható .

 

 

Kezdő, Kezdő mini kategória definíciója:

Olyan lovasok indulhatnak, akiknél tudásuk alapján csak a rutinszerzés a versenyhangulat megismerése a cél, azonban a lépés, könnyű és tanügetés jármódokat ismerni kell. 4-6 éves gyermekeket az edző vezethet a pályán, az ő elbírálásuk külön történik a szabadon közlekedő lovasokétól (7 vagy attól idősebb lovasok).  A vágta jármód ebben a versenyszámban tilos. Nem számít hibának ha a versenyző 2 vágtaugráson belül a lovat megfogja. Ez a művelet a pályalovaglás alatt egyszer fordulhat elő. Rajt-engedély vizsgával rendelkező lovas nem indulhat.

 

Haladó kategória definíciója:

Biztos szárkezelés, lépés, ügetés, vágta, jármódok biztonságos lovaglása, ugrás maximum 60 centiméterig. Rajt-engedély vizsgával rendelkező lovas nem indulhat.

 

Mini ugró kategória definíciója: 

A versenyszám elbírálása hiba-idős.

Azon kezdő lovasok számára létrehozott versenyszám, akik a díjugratás alapjaiba kívánnak betekintést nyerni, ezért edző jelenléte a pálya lovaglása során engedélyezett. Az akadályok magassága 50-60 cm, melyekből 8 ugrás építhető 9 erőkifejtéssel. Az összetett ugrás távolságát szigorúan 2 vágtaugrásra lehet megépíteni. Ennek variációja lehet meredek-oxer, meredek-mered! Az összetett ugrás első elemét széles ugrásnak építeni TILOS! 

Az indulók minimum korhatára 8 év, 18 éves kortól a senior kategóriában kerül elbírálásra. 

Rajt-engedély vizsgával rendelkező lovasok nem nevezhetnek a versenyszámba.

 

 

Nehéz kategória definíciója:

Maximum 12 akadályból felépített díjugrató pálya azonban a magasságok minimum 70cm Maximum. 80 cm magasak lehetnek.

Rajt-engedély vizsgával rendelkező versenyzők csak versenyen kívül indulhatnak ebben a versenyszámban.

 

Nyitott kategória definíciója:

Mint a nehéz kategóriában leírtak, azonban ugratás min. 80 centiméter , maximum 95 centiméter magasságig.

Rajt-engedély vizsgával rendelkező versenyzők csak versenyen kívül indulhatnak ebben a versenyszámban!

 

A mini ugró, nehéz és a nyitott versenyszámokban egy akadályon belül 3 szori ellenszegülés kizárást von maga után. Ugyanúgy kizárást von maga után ha a lovas a versenyszámon belül 3 különböző akadálynál gyűjti össze a 3 ellenszegülést.

 

Stílus verseny definíciója: (Nem ketelezően rendezendő kategória! Szigorúan csak hivatalos stílus bíró alkalmazása esetén rendezhető!)

 A stílusversenyek célja:

- a klasszikus ugrókiképzés alapjait szem előtt tartva, egységes szempontok alapján, segítségnyújtás a lovasok részére a továbbfejlődéshez

- az értékeléssel reális képet festeni a pillanatnyi tudásszintről, irányadás a versenyzők, edzők és lótulajdonosok számára a további munkához, a pozitívumok kiemelésével valamint a hibák és hiányosságok rámutatásával

- a versenypályán történtek valós, reális értékelése, hozzájárulva ezzel a helyes önértékelés kialakulásához.

 

 Lovasok stílusversenye Bírálati szempontok és elvárások:

Pályalovaglás

Alapkövetelmény a modern díjugratásnak megfelelő tudatos, harmonikus pályalovaglás.

 - a versenyszámban kiírt megfelelő iram megválasztása, megtartása

 - ütemes, egyenletes vágtaugrások megtartása

 - megfelelő vonalvezetés

- fordulatok, ívek ideális megválasztása, figyelve a kívánatos lábsorrendre. A helyes lábsorrend észlelése és korrigálása.

- segítségek tudatos, kellő pillanatban és mértékben adása (hatékonyság)

- a lóval való kontaktus, támaszkodás állandó fenntartása

- a lovas alkalmazkodása a lova temperamentumához

- kéz- és csizmasegítségek használatának megfelelő aránya

 - váratlan szituációban gyors reakció és alkalmazkodás

 - ideális elugrási helyek megtalálása, kivitelezése

- a kombinációkban és vonalakban az előírt vágtaugrás számok kivitelezése, összhangban a ló vágtaugrás hosszával

- könnyed, de határozott távolságlovaglás.

 

 Ülés / egyensúly

Alapkövetelmény a megfelelő, magabiztos egyensúlyban való elhelyezkedés, a ló mozgásával tökéletes összhangban

- könnyített, könnyű vagy ugró ülés

 - megfelelő kengyelhossz és szármérték

- stabil térd támaszkodás, és rugalmas boka

 - állandóan terhelt kengyelek, mély sarok, különös figyelemmel az ugrások felett

 - a ló mozgását harmonikusan követő kéz

 - egyforma magasságban tartott, felállított öklök,

- nyitott vállak, egyenes felsőtest

 - kissé a felsőtest előtt lévő, zárt de rugalmas könyök

- a feladatokra irányuló rugalmas tekintet

 

Rajt-engedély vizsga megléte engedélyezett!

2.2 A lovak:

A versenyen nevezhető bármely a feladatra alkalmas ló.

A résztvevő ló rendelkezzék az előírt hatósági és állat egészségügyi bizonyítvánnyal. A lovak rendelkezzenek érvényes (1 évnél nem régebbi) Fertőző kevésvérűségre negatív vérvételi eredménnyel, valamint a kötelező oltásokkal ( 6 hónapnál nem régebbi)!

Ennek hiányában a verseny rendezőség a ló verseny helyszínére történő bebocsátását megtagadja.

 

Amennyiben azonban a ló egészségi állapota a verseny előtt és alatt veszélyeztetve lenne /pl. kondíció, kimerültség, sántaság stb/ a versenybíróságnak jogában áll a ló versenyeztetését letiltani.

 

 

2. 3. A verseny díjazása

A versenyeken pénzdíj nincs.

Az első 3 helyezett kerül díjazásra serlegekkel, illetve kupákkal, az 1-6 helyezett szalagot és oklevelet, a többi versenyző emléklapot kap a részvételről.

A rendezőségnek jogában áll különdíjak átadása is.

A kezdő és haladó kategóriákban a senior versenyzők eredményeinek díjazása oklevél.

 

3. A verseny lebonyolításának szabályai

3. 1. Nevezés

Nevezni csak nevezési lapon lehet, mely 18 év alatti versenyző esetén csak szülői beleegyező nyilatkozattal érvényes.

A versenyeket rendező csapatok települései esetében csak az adott település csapatának vezetőjénél lehet nevezni. Akik nem olyan településről neveznek, amely versenyt rendez az évi versenysorozatban, azoknál a nevezés csapatban vagy egyénileg történhet az adott verseny szervezőjénél

Nevezési határidő: a versenyidőpontja előtt 1 héttel főként online. A nevezési lap elérhető a sorozat hivatalos weboldalán, a www.amatorlovasverseny.hu címen.  Helyszíni nevezést is elfogadhat a versenyrendező - a körülmények figyelembe vételével – a versenyszám kezdete előtt 1 órával, de ebben az esetben ebédet a nevezéshez nem biztosítunk.

Nevezési díj: startonként 2500Ft.

 

3. 2. Technikai értekezlet

Technikai értekezletet tartani minden versenyrendezőnek kötelező.

Időpontja: Versenynap első versenyszáma előtt egy órával.

Programja:

 

 

 • Versenyző létszám ismertetése
 • Versenyszámok időbeosztásának ismertetése
 • Versenybíróság bemutatása
 • Lócserék regisztrációja
 • Startlista véglegesítés
 • Pályaismertetés
 • Egyéb az illető verseny specialitásait ismertetők átadása
 • Óvási bizottság választása

 

 

3. 3. Kategóriánkénti versenyszabályok

A versenyzőknek érvényes orvosi igazolással kell rendelkezniük, arról, hogy lovagolhatnak, amit a nevezési lappal együtt kell bemutatni.

 

Díjlovaglás kategória: korhatár nélkül indulhatnak a versenyszámban lovasok. Feladat az MLSZ A3 díjlovagló programjának megismerése és lovaglása.

Pályajellemzők: 20x40m-es díjlovagló négyszög, betűjelzésekkel.

Elbírálás: bíró bírálatával, díjlovaglás pontozása alapján.

A győztes a legmagasabb díjlovagló bírálati pontot kapott lovas.

Engedélyezett, hogy egy személy a lovasnak a négyszögön kívül állva diktálja a program feladatait.

Díjlovagló program: (A munkaügetést tanügetésben kell lovagolni.) A program egyénileg, ill. csoportosan (4 lovas) is lovagolható.

- kb. 3 perc

 Díjlovagló feladat A osztály

A 3 feladat

Időtartam kb. 3 perc 30 mp, 20x40 négyszög, összevont bíráskodás, kiskantár

                               Feladat

                     Megjegyzés

1.

A

X

 

C

Belovaglás munkaügetésben

Állj, köszönés, elindulás munkaügetésben

Bal kézre

 

2.

A

Kiskör 10m

 

3.

F-H

 

H

Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani

Munkaügetés

 

4.

C

Kiskör 10m

 

5.

C

M-E-K

Középlépés

Félátlóváltás, középlépés K-ig

 

6.

K

Munkaügetés

 

7.

A

X

A

Nagykör 1/2 x körül

Munkavágta

Egyenesen

 

8.

F-M

M

Vágtaugrásokat megnyújtani

Munkavágta

 

9.

H-F

X

Átlóváltás

Munkaügetés

 

10.

A

X

A

Nagykör 1/2 x körül

Munkavágta

Egyenesen

 

11.

K-H

H

Vágtaugrásokat megnyújtani

Munkavágta

 

12.

C

Munkaügetés

 

13.

M-K

 

K

Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani

Munkaügetés

 

14.

A

X

Középből

Állj, köszönés

 

 

 

Négyszöget A-nál hosszú száron, lépésben elhagyni

 

         

(1.tévesztés:-0,2;  2.tévesztés -0,4;  3.tévesztés: kizárás)

 

 

Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget lépésben, hosszú száron elhagyni.

 

                                                                                                                                                                                             

Kezdő lovas kategória: olyan lovasok indulhatnak, akiknél tudásuk alapján csak a rutinszerzés a versenyhangulat megismerése a cél, azonban a lépés, könnyű és tanügetés jármódokat ismerni kell. Minimum korhatár 4 év. A 4-6 éves versenyzők elbírálása külön történik a szabadon közlekedő idősebb lovasokétól ( 7 vagy idősebb). Az edző csak a 4-6 év közötti lovasokat vezetheti a pályán.

Pályajellemzők: 8-10 labirintus akadályból álló pálya, ugrás nincs, a pálya egyes szakaszait meghatározott jármódban kell teljesíteni. /lépés, tanügetés és könnyű ügetés/. Megállítás ne szerepeljen a feladatok között.

Elbírálás: Összevetés nélkül időméréssel.

A győztes a legrövidebb idő alatt legkevesebb hibaponttal pályát teljesített lovas. Az edző szóbeli segítsége, és a pályán tartózkodása engedélyezett.

 

                                                                                                                                                                                           

Haladó lovas kategória: biztos szárkezelés, lépés, ügetés, vágta jármódok biztonságos lovaglása, ugrás maximum 60 centiméterig. Pályajellemzők: 10-12 akadályból álló pálya, kettő ugrással egy meredek és egy andráskereszt, magasság maximum 60 cm, András-kereszt 40 cm, 4m-es rúdból.

Elbírálás: Összevetés nélkül időméréssel.

A győztes a legrövidebb idő alatt legkevesebb hibaponttal pályát teljesített lovas.

                                                                                                                                                                                           

 

Mini ugró kategória:

A versenyszám elbírálása összevetés nélkül isőméréssel történik.

Azon kezdő lovasok számára létrehozott versenyszám, akik a díjugratás alapjaiba kívánnak betekintést nyerni, ezért edző jelenléte a pálya lovaglása során engedélyezett. Az akadályok magassága 50-60 cm, melyekből 8 ugrás építhető 9 erőkifejtéssel. Az összetett ugrás távolságát szigorúan 2 vágtaugrásra lehet megépíteni. Ennek variációja lehet meredek-oxer, meredek-mered! Az összetett ugrás első elemét széles ugrásnak építeni TILOS! 

Az indulók minimum korhatára 8 év, 18 éves kortól a senior kategóriában kerül elbírálásra. 

Rajt-engedély vizsgával rendelkező lovasok nem nevezhetnek a versenyszámba.

 

Nehéz kategória: Alappálya 60-70 cm, összevetés 70-80 cm.

Különálló ugrások távolsága között minimum 4 vágtaugrás kell, legyen. Összetett ugrás 2 akadálya között minimum 1 vágtaugrás. Pályajellemzők: 10-12 akadályból álló pálya, maximum két összetett ugrással. Ugrások magassága: maximum 70 cm. szélessége maximum 70 cm. Az összevetés akadály magassága maximum 80cm, szélessége maximum 80cm. Az ugrások mindegyike meghívó jellegű legyen.

Akadály rudak hossza min. 3 m, vizes akadály nincs.

Elbírálás: az alappályán hibátlan lovasoknak egyszeri összevetéssel.

Az elbírálás további szempontjai a Díjugrató szabályzat előírásait követik.

                                                                                                                                                                                           

 

Nyitott kategória:

Ugyanaz, mint a nehéz kategória, csak az akadályok magassága maximum 90 cm, szélessége maximum 90 cm. Az összevetés akadály magassága maximum 95 cm, szélessége maximum 100 cm.

 

                                                                                                                

 

 

 

Stílus verseny:

Ugyanaz mint Nyitott kategória.

Elbírálás: Kizárólag hivatalos stílusbíró pontozása szerint! Az elbírálás további szempontjai a Díjugrató szabályzat előírásait követik.

 

                                                                                                                 

 

 

3. 4. az elbírálás szempontjai:

3. 4. 1. Díjlovaglás:

A díjlovagló versenyek bírálata szerint, feladatonként 0-10pontig értékelve.

 

3. 4. 2. A többi kategóriában a versenyen a lovas hibapontot kap a következőkért:

Kezdő kategóriában előírt jármód nem teljesítése: 4 Hp

Rúd leverése: 4 Hp.

Rombolás: 4 Hp

Ellenszegülés: 4 Hp

(3-szori ellenszegülés kizárást von maga után az ugró  kategóriákban).

Pályatévesztés, pályaelhagyás : Kizárás

Lóról esés,bukás: kizárás

Egyéb kérdésben az érvényes díjugrató szabályzat vonatkozó részeit tekintjük érvényesnek.

Az időmérés lézeres start cél időmérő készülékkel és ellenőrző- kísérő kézi időméréssel történjék.

/ Ennek hiányában kézi mérés is elfogadott 2 órával/

 

3. 5. Ló és lovas felszerelésével kapcsolatos előírások javaslatok.

3. 5. 1. A lovas öltözete

A versenyeken az alábbi lovas öltözet viselete az előírt:

sötét színű csizma vagy lábszárvédő, sötét színű cipő sarokkal. Edzőcipő viselése balesetveszély miatt tilos.

Reit pantalló viselése esetén lovaglócipő

Reit pantalló vagy lovaglónadrág.

Fehér ing, vagy fehér teniszpóló. A nadrágba betűrve viselendő.

Csapatonkénti egységes /más színű is/formaruha megengedett, sőt javasolt, de a fenti előírásokat a formaruha esetén is be kell tartani.

Hideg idő esetén lovas mellény, lovagló zakó, esőkabát viselete megengedett.

Gerincvédő mellény viselete ajánlott.

3 ponton rögzített lovaglókobak viselése kötelező.

Sarkantyú használata nem megengedett, a melegítő pályán sem!

75 cm-nél hosszabb lovaglópálca használata tilos.

színes inggallérral és fehér mandzsettával megengedett

Kezdő és haladó kategóriában a western szabályok szerinti viselet kobakkal kiegészítve elfogadott.

Díjlovaglásban a fentiektől eltérő szabály:

• fehér kesztyű viselése kötelező

• zakó, fehér ing, fiúknak nyakkendő viselése is kötelező

 

• díjlovaglópálca használata is megengedett 110 cm.

 

 

3. 5. 2. A ló előírt felszerelése:

 

lovaglónyereg

bármely típusú sérülést nem okozó zabla, kezdő és haladó kategóriában csak csikózabla.

a lovas kezében csak egy szár lehet

rugalmas kikötőszár, martingál használata megengedett (csak kezdő kategóriában)

csúszó martingál használata megengedett valamennyi kategóriában.

ínvédők használata megengedett

Díjlovaglásban a fentiektől eltérő szabály:

• kikötőszár, martingál használata nem engedélyezett

• csak csikózabla, (pálcás csikózabla) lehet

• ínvédő használata nem engedélyezett

 

Amennyiben a lovas a fent említett tiltott eszközök valamelyikével a pályára lovagol, a versenybíróság figyelmezteti, és ha nem szünteti meg azonnal a felszerelési eltérést, a lovast a versenybíróság kizárja.

 

3. 5. 3. A versenypálya előírásai:

A pálya talaja puha szemcsés szerkezetű vagy füves legyen.

A díjlovagló négyszög 20x40m betűjelzésekkel. A négyszög körbekerítő elemeinek fizikai akadályt kell képeznie, javasolt magasság 40cm. „A” betűnél a belovagló kaput a lovas belovaglása után be kell „zárni”.

A kezdő, haladó, nehéz és nyitott kategóriában. Javasolt pályaméret: minimum 60x40 m bekerített. A kerítés magassága minimum 1, 15 m, anyaga szabadon választható. Kerülni kell azonban a lovat riasztó bekerítési módok alkalmazását.

A pálya menti hirdetések elhelyezését a versenybírósággal egyeztetni kell. Nem alkalmazható olyan akadályépítő elem, amely eredendően magában hordja a sérülés veszélyét. A verseny rendezőinek az akadálypálya építéséhez szükséges pályatartozékokkal legkésőbb a verseny előtt 5 nappal rendelkezniük kell.

Az időmérés lézeres start cél időmérő készülékkel és ellenőrző- kísérő kézi időméréssel történjék. Hiányában kézi időmérés elfogadott

A pályán lóbejáró kaput kell kialakítani.

A pályára a versenyrendezőnek pálya-bírót kell biztosítani.

Az ugróakadályok között triple bar nem szerepelhet.

Széles ugrás esetén a második elemnél kötelező a biztonsági akadálykanál használata.

 

3. 5. 4. A melegítőpálya:

 

Mérete : javasolt minimum 20x40 m

Előírt akadály: járóiskola 4 rúdból, + 2 db ugrás ( 1 oxer, 1 András-kereszt)

A melegítőpályára a versenyrendezőnek melegítőpálya-bírót kell biztosítani.

A melegítőpályán három ponton rögzített lovagló kobak viselése kötelező. A melegítőpályát felügyelő bíró állítása a versenyrendező kötelessége.

A bemelegítő pálya méretétől függően az adott versenyszámban  az első 30 perc lovasai lehetnek bent.

A pályára vonatkozó egyéb előírások a díjugrató szabályzat szerint adottak.

 

3. 6. Óvás

Csapatok esetében a csapatvezetőn keresztül, egyéni induló esetén az edző (annak hiányában maga a versenyző) óvhat. Óvás ideje: - pályával kapcsolatban kategóriánként a versenyszámok kezdése előtt- versennyel kapcsolatban: kategóriánként az eredményhirdetés előtt.

Óvási díj 5000 Ft, mely jogosság esetén visszafizetendő. Óvási bizottság 3 fő a versenyeket rendező csapatok vezetői közül. Bizottság választása a technikai értekezleten.

Verseny bíróság: 4 fő (vezetőbíró, időmérő bíró, jegyzőkönyvvezető, pályabíró).

 

3.7 A versenysorozat összetett eredményhirdetése

A díjlovaglásban és a többi kategóriában minden versenyen kategóriánként az első 6 helyezett kap pontot. Az első 6, a második 5, a harmadik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, a hatodik 1 pontot kap. Egy versenynapon 1 versenyző kategóriánként csak egy, a legjobb eredményéért kapott pontot viszi magával az összesítésbe. A versenysorozat során versenyzőnként és kategóriánként az éves  eredmény lesz figyelembe véve. Az utolsó verseny lezárása után, azon a versenynapon kerül kihirdetésre a versenysorozat összetett első hat helyezettje kategóriánként, külön díjazással. Holtverseny esetén a jobb helyezési pontszám dönt.

 

3.8 A versenyrendezéssel kapcsolatos egyéb feltételek:

A nevezési díj egy ebédet tartalmaz, + csapatonként 1 db ebédjegy, 6 start esetén.

A versenyen mentőszolgálat, állatorvos biztosítása kötelező, patkolókovács ajánlott. A versenyrendezőknek a lovak részére biztosítani kell lóállást illetve kikötési lehetőséget, takarmányként szénát, almozásra szalmát, vagy forgácsot.

 

A versenyekről a versenybíróság jegyzőkönyvet köteles készíteni, amelyet a versenyt követő 3 napon belül a versenyrendezőnek el kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.


Copyright ©Gudmon Kata Design 2018. All Rights Reserved.